• loCon bestaat uit...

  Relatiebestanden

  Artikelbestanden

  Magazijnbestanden

  Factureren

  Calculeren

  Offerte

  Abonnementen,Kalibratie rapporten

  Contracten (incl Afsprakensite)

  Koppeling Microsoft Office Word 2007

  Urenregistratie (Digitaal)

  Planning

  Aparte magazijnmodule

  Koppeling met Snelstart, iMuis, King


 • ...


  maak ik een relatie aan?

  maak ik een abonnement / contract aan?

  leg ik een afspraak vast?

  maak ik een werkbon aan?

  plan ik een volgende onderhoudsbeurt?

  maak ik de uitnodiging naar de klant om zelf de afspraak in te plannen?

  maak ik van een afgewerkte werkbon een factuur?

  wordt de factuur in Snelstart ingelezen?

  maak ik een storingsmelding naar een fabrikant aan?

  maak ik een retourbon voor een garantieclaim voor onderdelen aan?