• Planning en overzicht

  Planning Afsprakenbalk / Planbord

  In de afsprakenbalk, die bovenaan het scherm staat, worden de gemaakte afspraken, direct per monteur vastgelegd.
  Zowel de, via de telefoon, gemaakte afspraken als ook de, door de klant zelf, ingeplande afspraak via de afsprakensite.
  Wie doet wat, wanneer en waar? is zichtbaar op het planbord.
  Het is een overzicht van alle gemaakte afspraken per monteur, per dag.
  Kleuren geven aan of de opdracht is uitgevoerd of dat de monteur nog aan het werk is en wat nog moet gebeuren. Het ontvangen en versturen van werkopdrachten gaat via de “cloud”. Op elk aangesloten apparaat kan de administratie, de afspraakplanning en (eventueel) de facturatie worden ingezien.
  LoCon legt de verrichte werkzaamheden en de gewerkte tijden vast.

  Planning Routeplanner via Google Maps

 • PlanningAfsprakensite

  Als beide partners werken, is het maken van een afspraak voor een servicebeurt of een reparatie een tijdrovende, soms zelfs onmogelijke klus. De relatie is telefonisch moeilijk bereikbaar en als er dan al contact is, kan vaak geen afspraak worden gemaakt omdat met de partner moet worden overlegd.
  Op het afsprakenkaartje, toegezonden per post, wordt vaak niet gereageerd.

  Als de periode, waarin de servicebeurt moet worden gepland, in aantocht is, kan de klant via internet zelf een afspraak inplannen voor het periodieke onderhoud van hun toestel(len) of een afspraak maken voor het uitvoeren van service- of andere werkzaamheden.
  Per e-mail of per post wordt een inlogcode en wachtwoord toegestuurd. Na het inloggen, ziet de relatie meerdere data, waaruit hij kan kiezen. Na de gekozen datum kan hij nog een dagdeel kiezen. Na het bevestigen van zijn keuze ontvangt hij per e-mail de afspraakbevestiging.
  Zonder dat er op kantoor nog handelingen moeten worden verricht, staat de afspraak in de agenda van de monteur.

  Winst
  Voor de installateur levert het -via internet- maken van afspraken een besparing op in personeelskosten. De tijd aan de telefoon en bij de planning wordt aanmerkelijk bekort.
  Een herinneringsmail een paar dagen vóór de afspraak zorgt ervoor, dat de monteur niet voor een dichte deur staat.